Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Drygalska, prowadząca działalność pod firmą Carrie Fashion Karolina Drygalska z siedzibą w Toruniu ul. Stawki Południowe 56 REGON 340086685 NIP 879-238-92-64